Betalinger og kreditorstyring

Når du har købt en vare eller ydelse fra en leverandør, skal den helst betales til tiden.

Leverandørfakturaer

Leverandøren sender fakturaen direkte til bogføringssystemet, hvor den registreres, og dermed er bogført.

Betalinger

Når leverandørfakturaen forfalder til betaling, sørger vi for at den betales til tiden, og at fakturaen registreres betalt.

Rapporter

Vi kan efter dit ønske rapporterer om købsstatistik o.lign.