Løn

Lønadministration kan være tidskrævende, og kræver erfaring.

Løn, ferie, kørsel

Lønadministration indebære at medarbejderen får korrekt løn til tiden, samt styring af ferie (efter den nye Ferielov), eventuel kørsel og udlæg. Vi laver gerne din lønadministration og bogføring efterfølgende.

Indberetning

Stort set alle oplysninger på lønsedlen, skal indberettes til e-indkomst (Skattestyrelsen), og vi sørger for betaling af A-skat, ATP, Barsel mm, samt indberetning af ferieoptjening for timelønnede og fratrådte funktionærer hvor der skal indbetales feriepenge til Feriekonto sammen med indberetningen, efter den nye Ferielov. Det sørger vi for sker til tiden.

Rapportering

Vi laver gerne de rapporter du har brug for vedrørende medarbejdere.